jQuery AJAX základy příklady

Najít funkční bezchybné příklady s AJAXem je docela peklo, takže se vyplatí nejlepší vzorové skripty zaarchivovat a sice nejlépe na blogu, kde se dají kdykoliv rychle dohledat.

Odeslání formuláře AJAXem s využitím JQuery

Formulář a obslužný skript

php skript ajax-page.php volaný po odeslání formuláře:

Je-li volání úspěšné, dojde k zobrazení zpětně předaných dat z ajax-page.php v div tagu #info:

odeslani.done(function(data) {
$(‚#info‘).text(data);
});

 

Odeslání formuláře AJAXem – starší metoda

ajax-page2.php

 

 

GET a POST volání PHP skriptů AJAXem s využitím JQuery

Nejjednodušší způsob jak spustit skript na serveru pomocí AJAXu (s předáním parametrů skriptu):

zapis_status.php