Změna pořadí přetažením

Často je zapotřebí umožnit uživatelům intuitivním rychlým způsobem měnit pořadí obrázků, produktů, resp. jakýchkoliv datových položek. Řešením je třídění přetažením myší. Nejjednodušší způsob, jak vizuální třídění zajistit, je využít jQuery UI a data zasílat jQuery metodou post().

Z následující ukázky je patrné, že při přetažení boxu dojde k update a následně je volána funkce post(). Nezbytná je serializace, jejímž výstupem je pole pages zpracované (po předání skriptu ajax-sort.php) funkcí parse_str(). Posledním krokem je zpracování předaných dat, nejlépe cyklem foreach a uložením do databáze.

 

ajax-sort.php

 

index.php

Při použití výše uvedeného postupu je nutné dávat pozor na selektor: $(„#list_of_tasks) … id=“list_of_tasks“.
Identifikátory můžete vložit do <li> např. takto: page_<?php echo $id ?>.