Upload obrázku AJAXem

Pomocí skriptů v následující jednoduché ukázce si můžete vyzkoušet upload obrazových souborů AJAXem prostřednictvím jQuery. Výhody jsou zřejmé pravděpodobně jen u formulářů s více položkami, kde možnost nahrát soubor zvlášť dává prostor ke snazšímu ošetření nežádoucích stavů a také pokud využijete nějaký plugin, který bude zobrazovat průběh nahrávání souboru na server. V této ukázce však podobný plugin použitý není – příklad uvedu později.

Skript pro zpracování souboru upload.php je zde volán bezprostředně po události submit(). Data z formuláře jsou předána po vytvoření var formData = new FormData(this); Při použití definice proměnné formData bychom uvedli ve funkci ajax() parametr data:formData. V ukázce však šetřím jeden řádek tím, že objekt vytvářím takto … data:new FormData(this).

upload.php

 

index.php