vkládání datumu do formuláře

Pohodlné zadávání datumu a času ve formulářích nebylo tak jednoduché, jako je tomu dnes, kdy k tomu stačí jeden jediný řádek. Ještě před pár lety však bylo zapotřebí vložit do stránky řádků několik tisíc!! Přirozeně, že byl kód rozdělen do několika souborů … css, js, … Formát dat zůstává stejný, tzn. 0000-00-00 00:00:00, neboli rok-měsíc-den hodina:minuta:sekunda.

Jak se zadává datum a čas dnes

Formát dat je rrrr-mm-dd H:i:s .

Chcete-li zadávat pouze datum a ne čas, uvedete namísto datetime-local jenom date.

 

vkládání datumu do formuláře

A jak tomu bylo před pár lety