jQuery AJAX základy příklady

Najít funkční bezchybné příklady s AJAXem je docela peklo, takže se vyplatí nejlepší vzorové skripty zaarchivovat a sice nejlépe na blogu, kde se dají kdykoliv rychle dohledat.