bootstrap

Uživatelé dnes dávají přednost používání mobilů před počítači, takže nezbývá než dělat weby responzivní a pokud možno „mobile first“. Jenže chcete-li být produktivní i v této oblasti, je lepší naučit se používat nějaký css framework, v našem případě se podíváme na Bootstrap.

container
container-md … medium size device, tzn. od 768 px
container-fluid … od kraje do kraje

podrobnější informace viz https://getbootstrap.com/docs/5.1/layout/containers/

Rows and Columns

Bootstrap je proslulý svým GRID systémem, který lze pochopit a uchopit, byť to může být na začátku celkem náročné.
Základem je 12 sloupců. Šířka stránky tedy může být rozdělena do dvanácti sekcí. (Chceme-li řádek na celou šíři stránky, můžeme jej deklarovat s 12-ti sloupci.)

Potřebujeme-li řádek rozdělit na dvě stejně široké sekce, deklarujeme sloupce číslem 6.

bootstrap-6

Chceme-li mít 3 shodně široké sloupce, potom 12 / 3 = 4

bootstrap-4
A kdo se nechce brodit v podobných zvěrstvech, která nabízí Bootstrap, ten si vystačí s CSS grid. Dá se to naučit během pár hodin a jde s tím dělat pěkná kouzla. 😉

 

 

Příklad

Kdybychom potřebovali kupříkladu levý sloupec trochu odsadit zleva, mohli bychom to udělat například takto:

offset-md-2 … odsazení o dva sloupce
col-md-4 … pravý sloupec jsme museli o dva zúžit, aby obsah nepřetékal

Není to tedy úplně jednoduché, ale dá se na tento systém zvyknout; a když si zapamatujete názvy bootstrapových tříd, nejspíš začnete být produktivnější i v oblasti tvorby kaskádových stylů v souladu s požadavky na stoprocentní responzivní chování stránek.

 

Horizontální seznam v.s. vertikální seznam

Na dalším příkladu si můžeme udělat lepší představu o možnostech zvýšení produktivity, která Bootstrap přináší, když si tuto knihovnu dobře nastudujeme a otestujeme.

ukázka list vertikální
list-group-flush nahraďte za list-group-horizontal
seznam se následně zobrazí horizontálně:
list vertikální

Formuláře

Pro sestavování běžných formulářů doporučuji použít některý z online nástrojů, například https://bootstrapformbuilder.com/ .

Bootstrap podrobně

Přejdete-li na stránku BOOTSTRAP DOKUMENTACE, můžete v levém sloupci rozkliknout téma a nastudovat si detaily knihovny.

HTML CSS Support pro Visual Studio Code

Aby si kodér nemusel pamatovat všechny názvy tříd, je vhodné používat například Visual Studio Code a doinstalovat do toho HTML CSS Support, což je modul s intellisense. Editor vám bude nabízet názvy tříd při psaní kódu. Intellisense modul lze nainstalovat vyhledáním názvu modulu přímo ve Visual Studiu, poté restart studia a ještě je nutné zapnout důvěřování zdroji. Ve výchozím nastavení studio žádným modulům nedůvěřuje, takže jsou neaktivní.
Aktivace nabídky názvů tříd se provádí také pomocí Ctrl+Space. To je dobré vědět pro případ, kdy vůbec netušíte ani počáteční písmeno názvu třídy. 😉