JSON je úžasný datový formát (ve srovnání s příšerným XML), ale občas narazíte na obtížně odhalitelné problémy. Nemohl jsem přijít na to, co je s daty špatně. Asociovaný řetězec po dekódování JSON byl vždy null.