Upload obrázku AJAXem

Tohle je věc, která mě kdysi před mnoha lety hodně vytáčela. Velké soubory zákazníci nahrávají odjakživa a trpělivost mají jen minimální. Nedařilo se mi průběžný status uploadu tenkrát nijak rozběhat. Dnes už je naštěstí relativně jednoduché o stavu uploadu uživatele informovat. Tedy alespoň s využitím kvalitního skriptu to jde zařídit poměrně snadno…

Existuje řada javascriptových řešení. Hned napoprvé jsem si oblíbil simpleUpload. http://simpleupload.michaelcbrook.com

Implementace je samozřejmě dostatečně popsána na webu autora skriptu, avšak aby to našinec nemusel objevovat stále dokola, je dobré mít po ruce zjednodušený postup.

 1. Jako první je dobré skript z výše uvedeného webu stáhnout a vložit do hlavičky stránky: <script src=“vendor/simpleupload/simpleUpload.min.js“ type=“text/javascript“></script>
 2. Hned za tím umístit následující kód:

  Upload bude zahájen ihned po prokliknutí výběru souboru z disku a je tedy nezávislý na formuláři.
  Jak propojit uploadovaný soubor s formulářem si ukážeme za chvíli. Má v tom prsty zejména řádek č. 28, kam předáme data (v našem případě název souboru v podobě v jaké bude uložen na severu) když dojde k úspěšnému nahrání. input[name=nazev_souboru] je selektor. Ačkoliv to ještě nejde poznat, přiřadíme jím val(data) hidden prvku formuláře s názvem nazev_souboru.
 3. Ve formuláři budou tři div tagy pro zobrazování průběhu uploadu:
  <div id=“filename“></div> … zde budeme zobrazovat název souboru
  <div id=“progress“></div> … zde slovně popíšeme průběh
  <div id=“progressBar“></div> … a zde zobrazíme procentuální stav uploadu. Povšimněte si, že v kódu z bodu 2. se jednoduše pracuje s těmito tagy pomocí selektorů #filename, #progress a #progressBar.
 4. Samotný upload lze zahájit kliknutím na tlačítko Procházet … , které ve formuláři zobrazíme pomocí kódu:
  <input type=“file“ name=“uploaded_file“>
  Takže při změně (při vybrání souboru z disku) se spustí funkce: $(‚input[type=file]‘).change(function(){ … })
 5. Bylo by dobré ještě trochu osvětlit řádky 8 až 10 z bodu 2.
  allowedExts … (allowed Extensions) … můžete nastavit samozřejmě libovolné přípony; v našem případě umožňujeme nahrát pouze archivy zip a rar
  Aby nás někdo neošálil, testujeme ještě mime typ souboru. Povolené mime typy jsou v allowedTypes. V případě pdf je to jednoduché … stačí uvést application/pdf. Avšak zip a rar jsou komplikovanější. Je zapotřebí uvést více variant, aby nedošlo k odmítnutí souborů zazipovaných/zararovaných nestandardním způsobem.
 6. $(this).simpleUpload(„/ajax/upload.php“, { … })
  Spustí skript upload.php na serveru uložený v adresáři ajax.
  Tento skript řeší pouze uložení náhraného souboru a sice například takto:

  Do proměné $ext uložíme příponu, následně vygenerujeme nový název souboru, příponu přidáme a upload souboru dovršíme příkazem move_uploaded_file() .
  Nový název souboru předáme zpět javascriptu příkazem echo $filename;
  To jsou právě data předávaná při úspěchu na řádku č. 28 v bodě 2.
  (Neúspěch při nahrávání zde není dořešen.)
 7. Jak tedy vypadá samotný formulář?

  Povšimněte si, že není potřeba uvádět ve formuláři multipart/form-data

Jak vypadá upload vizuálně si můžete vyzkoušet na webu autora skriptu.